هم هوایی دماوند تا ارتفاع 4600 متر
کد مطلب : 426
تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 10:08

برنامه :هم هوایی دماوند 97.5.5

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

سرپرست : امیرحسین پاکزاد

هماهنگی : خانم گچلو

عکس : علی رستمی

همنوردان : 10 نفر

 

گزارش :سید مجتبی عارفی


 

 

بنام خالق هستی بخش

گزارش هم هوایی تا ارتفاع محدوده آبشاریخی دماوند

جمعه ای دیگر و شوق به صعودی دیگر رسید و همنوردان گرد هم آمدند ..

ساعت 3 بامداد حرکت ازفرهنگسرای بهمن آغازشد ودرساعت۶ بامداد به ساختمان فدراسیون در پلور رسیدیم. هواخیلی خنک وتمیز بود. بوسیله ۲ دستگاه پاترول ولندکروز به ۲ دسته پنج نفری تقسیم شده وبعد ازحدود 40 دقیقه عبورازجاده بسیارناهمواردشت در ساعت 6.40 به مسجد ومحل استارت کوهنوردانی وارد شدیم که بیصبرانه شوق زیارت کوه سربه فلک کشیده دماوند را دارند. قله دماوند کاملا دیده میشد. همچنین دود گوگرد قله دماوند که چندین سال درحال تراوش میباشد.

صبحانه مختصری در گوسفند سرا خوردیم و 7.15 صبح آهسته به راه افتادیم.

 

 

با عبور از شیبهای تند به کوهنوردان خارجی ازکشورهای کروواسی وفرانسه وسایرکشورها و کوهنوردان شهرستانی برمی خوردیم که در روزهای قبل دربارگاه سوم اسکان داشته وپس ازصعود به قله دماوند درحال برگشت بودند و باخود بوی گوگرد همراه داشتند.

 

 

همچنان باامید وپرتوان ازطبیعت باصفای دامنه دماوند لذت میبردیم که ساعت 12.30 ظهر به بارگاه سوم رسیدیم که مملو ازچادرهای رنگی کوهنوردانی بود که روز و شب گذشته درآغوش طبیعت بی مانند دماوند استراحت کرده بودند.

 

 

تاساعت 14مشغول نهار واستراحت بودیم که با تشویق حاج آقا تاج بخش از ساعت 14.15 مجددا تا ساعت 15.40 به صعود ادامه دادیم وبا رکورد صعود تا حدود ۴۶۰۰ متررفتیم وبعلت ضیق وقت وجهت رعایت حال بعضی دوستان مجبوربه فرود شدیم.

 

 

با برگشت به بارگاه سوم در ساعت 16.30 مجددا به طرف گوسفندسرا پایین آمدیم و نهایتا ساعت حدود 19 به مسجد رسیدیم وبا همان استیشن های کذائی به محل فدراسیون کوهنوردی پلوربرگشتیم وسوار مینی بوس اقای طهماسبی شدیم.

 

 

هرچند که قسمت نشد آبشاریخی دائمی دماوند روببینم ولی تجربه صعود به ارتفاعات دماوند برایم لذتبخش وبی نظیربود...

 


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.comp426