لزون به توچال 97.4.22
کد مطلب : 424
تاریخ : چهارشنبه 27 تير 1397 - 06:57

برنامه : پارک جمشیدیه _ کلکچال _ پیازچال _ لزون _ توچال 97.4.22

 

لیدر: استاد محمدعلی تاج بخش

روابط عمومی :خانم دکترگچلو

سرپرست :آقای امیرحسین پاکزاد

همنوردان : 5 نفر

 

عکس_گزارش : سیدمجتبی عارفی


بنام خالق زیبائیها

جمعه ای دیگرازراه رسید و دوستداران طبیعت گردهم آمدند .

ساعت 5/30 صبح درحالیکه هوا تاریک بود به پارک جمشیدیه رسیدیم. خنکی هوا و چهچه پرندگان روح ما را نوازش می‌داد. ساعت ۶ صبح به ایستگاه ۱ رسیدیم و کمی بالاتر دریک حرکت حرفه ای ازاستاد تاج بخش وعبورازمسیرمیانبروپرشیب ساعت 6/30 به ایستگاه ۳ وبدون توقف درساعت۷ به تپه نورالشهدا رسیدیم. کمی آب تگری نوشیدیم ودوباره براهمان ادامه دادیم تااینکه ۷/۲۵ دقیقه به ایستگاه ۴ و برجک کلکچال رسیدیم. بعدازصرف صبحانه مختصرساعت 8/15 دقیقه به طرف گردنه کلکچال درشیبی تند ادامه مسیردادیم.

درساعت 9.15 به گردنه کلکچال رسیدیم وضمن دیداربا چند نفرازکوهنوردان با آنهاعکس یادگاری گرفتیم ودوباره ادامه مسیردادیم ودرساعت 10.15 به چشمه و دشت سرسبز ‌وخرم پیازچال رسیدیم که بوی گل و گیاهان معطر مثل پونه وکاکوتی مشام همراهان و کل منطقه را عطراگین کرده بود .

در کنار چشمه معروف دشت پیازچال ومحل چرای اسبان استراحت کوتاهی داشته مقداری آب برداشتیم  و به طرف قله لزون حرکت کردیم .

 

 

درساعت 11.45 به قله لزون غربی رسیدیم .هوا گرم وما خسته محوتماشای قلل مرتفع همجوار و در راس همه قله برفی و پرابهت دماوند که چشم اندازی زیبا را رقم میزد.

بعداز کمی استراحت درپناهگاه "یاهو " بر روی خط الراس به طرف مقصد اصلی ادامه مسیردادیم.

 

 

شیب های تند وطاقت فرسا و مسیر طولانی خط الراس لزون توچال را با توکل برخدا بالا میرفتیم که یکوقت قله سربه فلک کشیده توچال را دیدیم و عقربه های ساعت زمان صعود به قله ۳۹۶۰ متری توچال را 14/25 دقیقه نشان میداد .

قله پراز کوهنوردان بود وما بسختی توانستیم درگوشه ای ازدیوارپناهگاه بیتوته کرده وبعداز ۴۵ دقیقه بطرف ایستگاه ۷ راه افتادیم وبعد از تهیه بلیط ، تله کابین سوارشده و به ایستگاه۵ رسیده ‌پس ازصرف نهار دیرهنگام با تله بسمت ایستگاه ۱ فرود آمدیم .

 

 

جای ‌همنوردان غایب مخصوصا آقای محمود غرات خالی بود.

 

                                                


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.comp424