قله کاسونک 99.5.31
کد مطلب : 511
تاریخ : يكشنبه 16 شهريور 1399 - 10:46

گرمابدر - قله کاسونک  99.5.31

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

همنوردان : 4 نفر

عکس و گزارش : مجتبی عارفی

 

با تشکر ویژه از آقای پاکزاد عزیز...


 

صعود قله کاسونک واقع درحاشیه شرقی البرزمرکزی انتهای جاده فشم روستای گرمابدر

  حد ومرزقله کاسونک

ازشمال وشمال غرب به خط الراس خاتون بارگاه تا قله برج وخلنو وسرکچال ازغرب به خط الراس شیورکش ازجنوب غرب به پیرزن کلوم ومهرچال ازجنوب شاخه ای ازدشت لارمشهوربه خشکه لاروقلل اتشکوه وریزان ازجنوب شرق به قله کافره

ازشرق به قله دماوند

 

طبق معمول با حرکت ازنازی آباد ساعت ۵ صبح و

شروع حرکت ازگرمابدر۶/۳۰

و طی مسیرجاده خاکی منطقه حفاظت شده ورجین

برنامه آغازشد

وساعت ۸ جهت صرف صبحانه مختصردرکنارجریان آب توقف کردیم وپس ازنیم ساعت به مسیرادامه دادیم.

 

           

 

درساعت 9.30 به گردنه یونزا رسیدیم وبا ادامه راه گروهی ازکوهنوردان را دیدیم وعکس یادگاری گرفتیم وپس از استراحتی کوتاه براهمان ادامه دادیم.

 

 

درساعت ۱۱/۴۵ با عبور از دامنه های صخره ای به قله کاسونک به ارتفاع۳۶۸۰ مترصعود کردیم که ازقسمت شرقی ، قله دماوند کاملا مشهود بود.

 

 

پس ازنیم ساعت استراحت وبرداشتن عکس فرود را شروع کردیم ودرساعت ۲/۳۰ به جاده خاکی وچشمه آب گوگردی رسیدیم وپس ازطی مسیرجاده خاکی نسبتا طولانی درساعت ۴/۳۰ به محل نگهبانی گرمابدرومحل پارک ماشین رسیدیم وخدارابخاطرعطای نعمت صحت و سلامت شکرگزارشدیم واینچنین برنامه ای دیگر را به پایان رساندیم.

 

                                                              

          


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.com/p511